Στόχος της εξατομίκευσης της ρακέτας σας είναι να έρθει η ρακέτα όσο πιο κοντά στο στυλ παιχνιδιού που εσείς επιθυμείτε ώστε να βελτιώσετε τα χτυπήματα σας. Η εξατομίκευση αυτή αφορά μόνο εσάς, σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές ανάγκες, με βάση το δικό σας προσωπικό στυλ παιχνιδιού και με βάση τη δική σας και μόνο ρακέτα. Ένας έμπειρος τεχνικός ρακετών, με τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε τη καλύτερη απόδοση από τη ρακέτα σας, βοηθώντας σας να βρείτε το ιδανικό σας βάρος, την ισορροπία και το βάρος αιώρησης.

Το customization περιλαμβάνει:

  • Αύξηση ή μείωση του βάρους του σκελετού
  • Μεταβολή του σημείου ισορροπίας
  • Μεταβολή της ροπής αδράνειας (swingweight) της ρακέτας
  • Αύξηση ή μείωση του μεγέθους της λαβής
  • Μεταβολή του σχήματος της λαβής

Η προσθήκη βάρους γίνεται συνήθως με τη χρήση ταινιών μολύβδου (lead tape) που κατασκευάζονται σε δύο διαστάσεις ( 1/2 και 1/4 inch). Η ορθολογική τοποθέτηση του lead tape είναι η καλύτερη μέθοδος παραμετροποίησης ενός σκελετού. Σε κάποιες περιπτώσεις για την προσθήκη βάρους στη λαβή του σκελετού χρησιμοποιείται σιλικόνη.

Η προσθήκη του βάρους γίνεται στρατηγικά ανάλογα με το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Το σημαντικό δεν είναι το βάρος που θα προσθέσουμε αλλά η θέση που θα τοποθετήσουμε τα lead tape. Mεταβάλλοντας το βάρος της κεφαλής της ρακέτας κατά λίγα μόλις γραμμάρια μπορεί να αλλάξει αξιοσημείωτα το βάρος αιώρησης και η ισορροπία της ρακέτας, αλλάζοντας σε πολύ σημαντικό βαθμό τη  συμπεριφορά παιξίματος του σκελετού με κίνδυνο τραυματισμών και γιαυτό πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό ρακετών.

Κατά τη διάρκεια του customization πρέπει να ελέγχουμε οπωσδήποτε το στατικό βάρος, την ισορροπία και το βάρος αιώρησης της ρακέτας. Το βάρος μετράτε σε ζυγό ακριβείας, η ισορροπία σε ειδικό όργανο που ονομάζεται balance board και το βάρος αιώρησης με ειδικό διαγνωστικό μηχάνημα που ονομάζεται tuning center. 

Το Tennis Shot πιστό στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών διαθέτει το υπερσύγχρονο Head Tuning Center για το απόλυτο customization της ρακέτας σας.

Οι ταινίες μολύβδου μπορούν να τοποθετηθούν από ένα εξειδικευμένο τεχνικό ρακετών κάτω από τα grommets-bumber guards ή κάτω από τη λαβή σας ώστε να μην είναι καθόλου ορατές από εσάς και να μην χαλάνε την αισθητική της ρακέτας. Αυτό όμως εξαρτάται από το σημείο που πρέπει να προστεθεί το βάρος.

Τα βασικά σημεία προσθήκης βάρους σε μία ρακέτα είναι 5:

  • Προσθήκη βάρους στη θέση 12

Τοποθετώντας το βάρος στη κορυφή της κεφαλής αυξάνουμε σημαντικά τη δύναμη της ρακέτας. Παράλληλα όμως αυξάνουμε σημαντικά και το swingweight της ρακέτας γιαυτό θα πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ρακέτες με μεγάλο βάρος αιώρησης και σε head heavy ρακέτες.

  • Προσθήκη βάρους στη θέση 3 & 9

Για να αυξήσουμε τη περιστροφική σταθερότητα και αντοχή του σκελετού τοποθετούμε βάρος στο κεφάλι της ρακέτας στις θέσεις 3 & 9 η ώρα.

  • Προσθήκη βάρους στις θέσεις των ώμων 10&2 η ώρα

Για λιγότερο δραματική αντίληψη της αλλαγής του βάρους αλλά και να κερδίσουμε περιστροφική σταθερότητα προσθέτουμε lead tape στις θέσεις 10& 2 η ώρα.

  • Προσθήκη βάρους στο λαιμό της ρακέτας

Ο καλύτερος τρόπος να προσθέσουμε βάρος χωρίς να αλλάξουμε την αίσθηση των χαρακτηριστικών παιξίματος είναι να προσθέσουμε βάρος στο λαιμό ή πιο σωστά στο σημείο ισορροπίας του σκελετού.

  • Προσθήκη βάρους στη λαβή

Η προσθήκη βάρους στη λαβή της ρακέτας μας βοηθά να προσθέσουμε βάρος χωρίς να αυξήσουμε το swingweight. Επίσης, μας βοηθά να διατηρήσουμε την ισορροπία του σκελετού σταθερή εφόσον έχουμε τοποθετήσει βάρος στο κεφάλι της ρακέτας προσθέτωνας το ίδιο ακριβώς βάρος και στη λαβή της.