Η λανθασμένη τοποθέτηση του grip και overgrip είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Ένα λάθος τοποθετημένο overgrip μας δυσκολεύει να συγκρατήσουμε σωστά τη λαβή της ρακέτας μας, διότι το σχήμα και οι γωνίες (bevels) της λαβής παυουν να είναι έντονες και επίσης αυξάνει τις πιθανότητες της εμφάνισης φουσκαλών στη παλάμη και στα δάκτυλα. Τέλος, ένα σωστά τοποθετημένο grip ή overgrip κάνει τη ρακέτα μας πιο όμορφη αισθητικά.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δωθεί στους αριστερόχειρες παίκτες διότι η τοποθέτηση του overgrip πρέπει να γίνεται αντίθετα από τους δεξιόχειρες και όχι το ίδιο.

 

Ανασχηματισμός της λαβής:

Ο ανασχηματισμός της λαβής χρειάζεται όταν ένας παίκτης αλλάζει από τη μία εταιρία ρακέτας σε μία άλλη και θέλει να διατηρήσει το σχήμα του παλιού του grip και πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής ταινίας στις κατάλληλες πλευρές της λαβής ώστε να τετραγωνίσουμε μία ορθογώνια λαβή ή να διευρύνουμε μία τετράγωνη λαβή σε ένα πιο ορθογώνιο σχήμα.

 

Χτίσιμο του κάτω μέρους της λαβής.

Για τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα γλιστρήματος της ρακέτας τους (σε χτυπήματα σερβίς ή overhead) η προσθήκη όγκου στο κάτω μέρος της λαβής (καπάκι) μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της ρακέτας του Richard Qascuet