Αντικατάσταση Grommets

Η ταινία grommet και το προστατευτικό (bumper guard) είναι από τις καλύτερες τεχνολογικές καινοτομίες για τη παράταση της ζωής ενός πλέγματος. Στόχος τους είναι να προστατεύουν τις χορδές και να επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνησή τους. Με το καιρό όμως φθείρονται με αποτέλεσμα να απαιτείται είτε αντικατάσταση είτε επισκευή των grommets (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε φυσικό έντερο) διαφορετικά μία πιθανή αιχμηρή άκρη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο σπάσιμο του πλέγματος.

Στο κατάστημά μας διαθέτουμε μεγάλο απόθεμα σε grommets όλων των εταιριών για την άμεση αντικατάστασή τους.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση μεμονωμένων grommets ή την επισκευή τους με τη χρήση ειδικών tubes.